Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Tisdag den 21 mars 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:78

Kammarens föredragningslistor

2022/23:78

Tisdagen den 21 mars 2023

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Meddelande om frågestund

 

1

Torsdagen den 23 mars kl. 14.00

 

 

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 23-24 mars

 

2

Tisdagen den 28 mars kl. 13.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

3

2022/23:18 Torsdagen den 9 mars

JuU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utrikesutskottets betänkande

 

4

Bet. 2022/23:UU16 Sveriges medlemskap i Nato

7 res. (V, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

5

Bet. 2022/23:UbU12 Riksrevisionens rapport Skolpengen – effektivitet och konsekvenser

3 res. (S, V, C, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

6

Bet. 2022/23:MJU9 Djurskydd

46 res. (S, SD, V, C, MP)

7

Bet. 2022/23:MJU10 Cirkulär ekonomi

40 res. (S, SD, V, C, MP)

8

Bet. 2022/23:MJU11 Jordbrukspolitik

45 res. (S, SD, C, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

9

2022/23:252 av Tobias Andersson (SD)
Regeringens arbete med regelförenkling
2022/23:254 av Tobias Andersson (SD)
Det kommande implementeringsrådets funktion

 

10

2022/23:253 av Eric Palmqvist (SD)
Uranbrytning

 

11

2022/23:248 av Isak From (S)
Elstöd till företag

 

 

Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

12

2022/23:195 av Martina Johansson (C)
Kvalitet och utveckling i socialtjänstens verksamhet

 

 

Statsrådet Johan Forssell (M)

 

13

2022/23:169 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Dialog och informationsstöd i biståndet

 

 

 

 

 

_________________________

 

Tillbaka till dokumentetTill toppen