Tisdag den 21 mars 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:78

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2022/23:78

Tisdagen den 21 mars 2023

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Meddelande om frågestund

1

Torsdagen den 23 mars kl. 14.00

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 23-24 mars

2

Tisdagen den 28 mars kl. 13.00

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

3

2022/23:18 Torsdagen den 9 mars

JuU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utrikesutskottets betänkande

4

Bet. 2022/23:UU16 Sveriges medlemskap i Nato

7 res. (V, MP)

Utbildningsutskottets betänkande

5

Bet. 2022/23:UbU12 Riksrevisionens rapport Skolpengen – effektivitet

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.