Tisdag den 14 september 2021

Kammarens föredragningslistor 2021/22:1

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:1

Tisdagen den 14 september 2021

Kl.

10.45

 

Inledning

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

1

Inledning

 

2

Anmälan om riksdagsledamöter vid riksmötets inledande

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

3

COM(2021) 561 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av lika villkor för hållbar luftfart
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 5 november 2021

TU

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.