Till innehåll på sidan

Tisdag den 14 mars 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:74

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:74

Tisdagen den 14 mars 2023

Kl.

13.00

 

Särskild debatt

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

1

Särskild debatt om otillbörlig påverkan på demokratiska institutioner

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 21 februari

 

 

Avsägelse

 

3

Alireza Akhondi (C) som suppleant i skatteutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Anders Karlsson (C) som suppleant i skatteutskottet

 

 

Meddelande om frågestund

 

5

Torsdagen den 16 mars kl. 14.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

6

2022/23:17 Torsdagen den 23 februari

JuU

7

2022/23:36 Tisdagen den 7 mars

FiU

8

2022/23:31 Torsdagen den 9 mars

MJU

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

9

2022/23:250 av Pontus Andersson (SD)
Åtgärder mot svenskfientlighet

 

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Skatteutskottets betänkande

 

10

Bet. 2022/23:SkU11 Inkomstskatt

28 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Justitieutskottets betänkande

 

11

Bet. 2022/23:JuU11 Straffrättsliga frågor

40 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2022/23:UU3 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer

7 res. (SD, V, C, MP)

13

Bet. 2022/23:UU8 Riksrevisionens granskning om Sidas val av samarbetspartner och biståndsform

 

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

14

2022/23:226 av Peter Hultqvist (S)
Regemente i Kiruna

 

 

Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

15

2022/23:230 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Kommunklivet som nästa steg i den gröna omställningen

 

 

Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

16

2022/23:234 av Linus Sköld (S)
Modersmålsundervisning och Tidöavtalet

 

 

Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

17

2022/23:76 av Gustaf Lantz (S)
Förebyggande åtgärder mot organiserad brottslighet

 

18

2022/23:229 av Gustaf Lantz (S)
Brister inom Sis verksamhet

 

 

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

19

2022/23:232 av Sofia Skönnbrink (S)
Förbud mot produktion och import av PMSG

 

 

Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

20

2022/23:233 av Sanne Lennström (S)
Jämställda löner

 

 

Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

 

21

2022/23:236 av Thomas Morell (SD)
Transport av farligt gods

 

 

Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

22

2022/23:223 av Elin Söderberg (MP)
Klimathandlingsplanens samordning
2022/23:224 av Jytte Guteland (S)
Förhandlingen om Sveriges klimathandlingsplan

 

23

2022/23:225 av Elin Söderberg (MP)
Fortsatt stöd till den gröna industriomställningen

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.