Tisdag den 10 maj 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:110

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:110

Tisdagen den 10 maj 2022

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 19 april

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

2

Per Åsling (C) fr.o.m. den 7 maj 
Därmed upphörde Hanna Wagenius (C) uppdrag som ersättare

 

 

Anmälan om ersättare

 

3

Ulrika Karlsson (M) som ersättare fr.o.m. den 6 maj t.o.m. den 30 juni under Marta Obminskas (M) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Lennart Sacrédeus (KD) som suppleant i socialförsäkringsutskottet fr.o.m. idag t.o.m. den 1 juni under Lars Adaktussons (KD) ledighet

 

 

Meddelande om frågestund

 

5

Torsdagen den 12 maj kl. 14.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

6

2021/22:475 av Alexandra Anstrell (M)
Åtgärder för att stödja offer för sexuellt våld i Ukraina

 

7

2021/22:477 av Amineh Kakabaveh (-)
Utvisningar av kurder

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

8

2021/22:FPM85 Förslag till översyn av regelverket för geografiska ursprungsbeteckningar på vin, alkoholhaltiga drycker och jordbruksprodukter samt skyddade beteckningar för jordbruksprodukter COM(2022) 134

MJU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2021/22:KU14 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

3 res. (S, SD, V, L, MP)

10

Bet. 2021/22:KU17 Riksrevisionens årsredovisning för 2021

 

11

Bet. 2021/22:KU19 Kompletteringar till regelverket om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

 

12

Bet. 2021/22:KU35 Riksdagens arbetsformer

9 res. (SD, C, V, L, MP)

13

Bet. 2021/22:KU37 Bättre villkor för kommersiell radio

3 res. (M, SD)

 

Socialutskottets betänkande

 

14

Bet. 2021/22:SoU32 Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2021/22:AU11 Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

3 res. (SD, V, KD)

16

Bet. 2021/22:AU13 Riksrevisionens rapport om bosättningslagen

4 res. (M, SD, C, KD)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2021/22:SkU24 Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

 

18

Bet. 2021/22:SkU25 Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2021/22:JuU26 Våldsbrott och brottsoffer

43 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

20

Bet. 2021/22:JuU19 Riksrevisionens rapport om ersättning till rättsliga biträden i brottmål

3 res. (S, V, KD)

21

Bet. 2021/22:JuU53 Biometri i brottsbekämpningen

1 res. (S, C, V, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Finansminister Mikael Damberg (S)

 

22

2021/22:469 av Angelica Lundberg (SD)
Plastpåseskatten
2021/22:473 av Magnus Stuart (M)
Plastpåseskatten
2021/22:474 av Helena Bouveng (M)
Plastpåseskattens påverkan på svenska företags konkurrenskraft

 

23

2021/22:470 av Niklas Wykman (M)
Nya skatter och skattehöjningar
2021/22:471 av Jasmin Farid (M)
Skattehöjningar kopplade till klimat och miljö
2021/22:472 av Kjell Jansson (M)
Skattehöjningar

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

24

2021/22:465 av Jasmin Farid (M)
Nya Skurubrons finansiering

 

25

2021/22:466 av Thomas Morell (SD)
Manipulerade färdskrivare

 

26

2021/22:468 av Thomas Morell (SD)
Trafiksituationen till följd av Förbifart Stockholm

 

 

Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

27

2021/22:455 av Hanna Wagenius (C)
Fäbodbruket som riksintresse
Svaret tas av Peter Helander (C)

 

28

2021/22:464 av Maria Gardfjell (MP)
EU-kommissionens kritik mot Sveriges jordbrukspolitik

 

29

2021/22:467 av Maria Gardfjell (MP)
Bekämpningsmedel i naturgödsel

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.