Onsdag den 8 juni 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:126

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2021/22:126

Onsdagen den 8 juni 2022

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

Partiledardebatt

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 18 maj 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2021/22:494 av Alexandra Anstrell (M)
Idrottsgymnasier

4

2021/22:527 av Ann-Sofie Alm (M)
Det bohuslänska miljövärdet

5

2021/22:529 av Boriana Åberg (M)
Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

6

2021/22:535 av Pontus Andersson (SD)
Välfärdskontroller på flygplatser

7

2021/22:536 av Helena Vilhelmsson (C)
Avskaffande av internmomsen

8

2021/22:537 av Adam Marttinen

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.