Onsdag den 3 maj 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:102

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:102

Onsdagen den 3 maj 2023

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 12 april

 

 

Anmälan om ändrad partibeteckning

 

2

Elsa Widding har den 1 maj meddelat att hon inte längre tillhör Sverigedemokraternas partigrupp
Därmed upphörde ledamotens uppdrag i skatteutskottet

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

3

2022/23:324 av Alireza Akhondi (C)
En kommission för svensk bostads- och fastighetsmarknad

 

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

4

Bet. 2022/23:SfU16 Ekonomisk familjepolitik

26 res. (S, SD, V, C, MP)

5

Bet. 2022/23:SfU17 Arbetskraftsinvandring

3 res. (S, V, C, MP)

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

6

Bet. 2022/23:UU11 Interparlamentariska unionen

 

7

Bet. 2022/23:UU15 Mänskliga rättigheter

20 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Socialutskottets betänkande

 

8

Bet. 2022/23:SoU12 Hälso- och sjukvårdens organisation

45 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

9

Bet. 2022/23:JuU10 Polisfrågor

64 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2022/23:FöU8 Personalförsörjning

15 res. (S, V, C, MP)

 

Socialutskottets betänkande

 

11

Bet. 2022/23:SoU14 Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap

39 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

12

Bet. 2022/23:UbU7 Lärare och elever

29 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Skatteutskottets betänkande

 

13

Bet. 2022/23:SkU16 Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkande

 

14

Bet. 2022/23:FiU39 Utökade möjligheter att besluta om undantag från lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2022/23:JuU20 En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation

4 res. (S, V, MP)

16

Bet. 2022/23:JuU8 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

3 res. (V, MP)

 

Civilutskottets betänkande

 

17

Bet. 2022/23:CU18 EU:s nya tågpassagerarförordning

5 res. (S, SD, V, MP)

 

Socialutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2022/23:SoU10 Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

12 res. (SD, V, C, MP)

19

Bet. 2022/23:SoU16 Socialtjänstens arbete

19 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

20

Bet. 2022/23:UbU5 Övergripande skolfrågor

39 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Trafikutskottets betänkande

 

21

Bet. 2022/23:TU9 Cykelfrågor

15 res. (S, SD, C, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.