Onsdag den 29 juni 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:139

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:139

Onsdagen den 29 juni 2022

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 8 juni

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

2

Azadeh Rojhan Gustafsson (S) som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 28 juni

 

 

Anmälan om ersättare för statsråd

 

3

Markus Selin (S) som ersättare för statsminister Magdalena Andersson (S) fr.o.m. den 28 juni tills vidare

 

4

Abraham Halef (S) som ersättare för statsrådet Mikael Damberg (S) fr.o.m. den 28 juni tills vidare

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

5

Abraham Halef (S) som suppleant i justitieutskottet

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

6

2021/22:41 Torsdagen den 9 juni

SfU

7

2021/22:42 Tisdagen den 14 juni

SfU

 

Anmälan om uteblivet svar på interpellation

 

8

2021/22:554 av Alexandra Anstrell (M)
Tillgången till stridspiloter

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

9

2021/22:FPM107 Policydokument om den fleråriga strategin för europeisk integrerad gränsförvaltning COM(2022) 303

JuU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motion

 

 

med anledning av prop. 2021/22:251 Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 

10

2021/22:4776 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

 

EU-dokument

 

11

COM(2022) 304 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om restaurering av natur
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 23 september 2022
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

MJU

12

COM(2022) 305 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel och om ändring av förordning (EU) 2021/2115
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 23 september 2022
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

MJU

13

COM(2022) 313 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda och tillfälliga åtgärder, med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, med avseende på förarhandlingar som utfärdats av Ukraina i enlighet med landets lagstiftning
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 september 2022

TU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

14

2021/22:457 av Tobias Andersson (SD)
Kravaller i svenska städer

 

15

2021/22:477 av Amineh Kakabaveh (-)
Utvisningar av kurder

 

16

2021/22:493 av Sten Bergheden (M)
Femårslicenserna
2021/22:525 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Riksdagens tillkännagivanden om vapenfrågor
2021/22:526 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Vapenförvaring och förenklade regler

 

17

2021/22:496 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Åtgärder för att stoppa sexualbrott mot barn

 

18

2021/22:499 av Mikael Eskilandersson (SD)
Imamers vigselrätt

 

19

2021/22:502 av Pontus Andersson (SD)
Hatbrott mot svenskar

 

20

2021/22:506 av Thomas Morell (SD)
Den kraftiga ökningen av traktorstölder

 

 

Finansminister Mikael Damberg (S)

 

21

2021/22:529 av Boriana Åberg (M)
Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

 

22

2021/22:536 av Helena Vilhelmsson (C)
Avskaffande av internmomsen

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.