Onsdag den 22 mars 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:79

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:79

Onsdagen den 22 mars 2023

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut i UU16, dock tidigast kl. 16.00

______________________________________________________________________________

 

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

1

2022/23:79 Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget

SfU

2

2022/23:80 Ändrad placering av betalstation för trängselskatt i Hagastaden

SkU

3

2022/23:82 Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material

JuU

4

2022/23:83 Innehållsvillkor för public service på internet

KU

5

2022/23:84 Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

SkU

6

2022/23:85 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

AU

7

2022/23:88 Ökad transparens för stora företags skattebetalningar

CU

8

2022/23:89 Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning

NU

9

2022/23:91 En ny lag om ordningsvakter

JuU

10

2022/23:93 Utökade möjligheter att besluta om undantag från lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen

FiU

11

2022/23:94 Några ändringar som rör gymnasieskolans nationella program och ämnen m.m.

UbU

 

Skrivelser

 

12

2022/23:81 Riksrevisionens rapport om miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling

FiU

13

2022/23:90 Nordiskt samarbete 2022

UU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2022/23:SoU23 Behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning

 

15

Bet. 2022/23:SoU19 Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

18 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Ärende för avgörande efter debattens slut i UU16, dock tidigast kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterat

 

 

Socialutskottets betänkande

 

16

Bet. 2022/23:SoU22 Äldreomsorg

45 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

17

Bet. 2022/23:UU16 Sveriges medlemskap i Nato

7 res. (V, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

18

Bet. 2022/23:UbU12 Riksrevisionens rapport Skolpengen – effektivitet och konsekvenser

3 res. (S, V, C, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2022/23:MJU9 Djurskydd

46 res. (S, SD, V, C, MP)

20

Bet. 2022/23:MJU10 Cirkulär ekonomi

40 res. (S, SD, V, C, MP)

21

Bet. 2022/23:MJU11 Jordbrukspolitik

45 res. (S, SD, C, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.