Till innehåll på sidan

Onsdag den 22 juni 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:136

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2021/22:136

Onsdagen den 22 juni 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Avslutning och avtackning av ledamöter som inte kandiderar

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 1 juni

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2021/22:73 Torsdagen den 16 juni

FiU

Anmälan om faktapromemoria

3

2021/22:FPM103 Revidering av EU:s budgetförordning COM(2022) 184, COM(2022) 223

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

4

2021/22:259 Åtgärder för att förhindra illegal handel via post
Kammaren har beslutat om förlängd

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.