Onsdag den 22 juni 2016

Kammarens föredragningslistor 2015/16:125

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2015/16:125

Onsdagen den 22 juni 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering (efter debattens slut)

Avtackning

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 7 juni

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2015/16:707 av Christina Höj Larsen (V)
Eventuellt avtal mellan EU och Libyen

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

3

2015/16:180 En ny lag om personnamn

CU

4

2015/16:189 Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar

TU

5

2015/16:191 Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg

SkU

6

2015/16:193

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.