Onsdag den 21 december 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:44

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2022/23:44

Onsdagen den 21 december 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Avslutning

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 30 november

Avsägelser

2

Alexander Christiansson (SD) som ledamot i näringsutskottet

3

Josef Fransson (SD) som suppleant i näringsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

4

Josef Fransson (SD) som ledamot i näringsutskottet

Utökning av antalet suppleanter

5

Från 27 till 28 i utbildningsutskottet

Val av extra suppleant

6

Lorena Delgado Varas (V) som suppleant i utbildningsutskottet

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

7

2022/23:114

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.