Till innehåll på sidan

Onsdag den 20 april 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:99

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2021/22:99

Onsdagen den 20 april 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 30 mars

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

2

2021/22:99 Vårändringsbudget för 2022

FiU

3

2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition
Förslagspunkt 1
Förslagspunkt 2 och 3

FiU
KU

4

2021/22:226 Aktivitetskravet i plan- och bygglagen

CU

5

2021/22:227 Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare

JuU

6

2021/22:228 Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.