Till innehåll på sidan

Onsdag den 19 december 2018

Kammarens föredragningslistor 2018/19:33

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2018/19:33

Onsdagen den 19 december 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 28 november

 

 

Avsägelse

 

2

Susanne Ackum som suppleant i riksbanksfullmäktige

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2018/19:FPM17 Förberedelser inför Storbritanniens utträde ur EU den 30 mars 2019: beredskapsplan

2017/18:FPM162, COM(2018) 880

UU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

4

RiR 2018:33 Jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken – ett outnyttjat verktyg

AU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

5

2018/19:31 Riksrevisionens rapport om nytt signalsystem för järnvägen
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 18 januari 2019

TU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

6

Bet. 2018/19:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

7

Bet. 2018/19:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

8

Bet. 2018/19:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

7 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Näringsutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2018/19:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

 

10

Bet. 2018/19:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2018/19:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

 

12

Bet. 2018/19:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2018/19:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag det behandlas

 

14

Bet. 2018/19:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag det behandlas

 


 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

15

Bet. 2018/19:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag det behandlas

1 res. (SD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

16

Bet. 2018/19:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1 res. (C)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.