Onsdag den 19 december 2018

Kammarens föredragningslistor 2018/19:33

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2018/19:33

Onsdagen den 19 december 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 28 november

Avsägelse

2

Susanne Ackum som suppleant i riksbanksfullmäktige

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2018/19:FPM17 Förberedelser inför Storbritanniens utträde ur EU den 30 mars 2019: beredskapsplan

2017/18:FPM162, COM(2018) 880

UU

Anmälan om granskningsrapport

4

RiR 2018:33 Jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken – ett outnyttjat verktyg

AU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

5

2018/19:31 Riksrevisionens

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.