Till innehåll på sidan

Onsdag den 18 maj 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:116

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2021/22:116

Onsdagen den 18 maj 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut i TU15, dock tidigast klockan 16.00

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 27 april

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2021/22:460 av Alexandra Anstrell (M)
Återvinning av kompositmaterial

3

2021/22:484 av Jens Holm (V)
Ekocid och Stockholm+50

4

2021/22:487 av Thomas Morell (SD)
Underhåll på befintliga vägar och järnvägar

5

2021/22:488 av Patrik Jönsson (SD)
Det slitna järnvägsnätet

6

2021/22:490 av Johan Hultberg (M)
Initiativ för att ge det nordiska samarbetet en pånyttfödelse

Anmälan

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.