Onsdag den 18 december 2019

Kammarens föredragningslistor 2019/20:54

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2019/20:54

Onsdagen den 18 december 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut, dock tidigast klockan 14.00

Avslutning

______________________________________________________________________________

Anmälan om ordförande i utskott

1

Pål Jonson (M) som ordförande i försvarsutskottet fr.o.m. den 1 januari 2020

Utökning av antalet suppleanter

2

Från 28 till 29 i kulturutskottet

Val av extra suppleant

3

Hanna Gunnarsson (V) som suppleant i kulturutskottet

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

4

RiR 2019:38 Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning 2019

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

5

2019/20:55 Återkoppling vid rapportering

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.