Till innehåll på sidan

Onsdag den 14 juni 2017

Kammarens föredragningslistor 2016/17:125

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2016/17:125

Onsdagen den 14 juni 2017

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

Partiledardebatt

Avsägelse

2

Patrick Reslow (-) som ledamot i konstitutionsutskottet

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

3

2016/17:33 Tisdagen den 30 maj

NU

4

2016/17:34 Torsdagen den 8 juni

NU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2016/17:537 av Markus Wiechel (SD)
Stöd till Somaliland

6

2016/17:551 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Skattebefrielse för höginblandade biobränslen

7

2016/17:559 av Jenny Petersson (M)
Riksdagens tillkännagivande om generell tillståndsplikt

Ärenden

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.