Till innehåll på sidan

Onsdag den 11 maj 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:111

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2021/22:111

Onsdagen den 11 maj 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 20 april

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

2

2021/22:240 BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning

SkU

Motioner

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

3

2021/22:4707 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

FiU

4

2021/22:4714 av Jimmie Åkesson och Oscar Sjöstedt (båda SD)

FiU

5

2021/22:4716 av Ebba Busch m.fl. (KD)

FiU

6

2021/22:4720 av Annie Lööf m.fl. (C)

FiU

7

2021/22:4723

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.