Måndag den 4 juni 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:125

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:125

Måndagen den 4 juni 2018

Kl.

10.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet måndagen den 14 maj

 

 

Meddelande om frågestund

 

2

Torsdagen den 7 juni kl. 14.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2017/18:29 Torsdagen den 24 maj

JuU

 

Anmälan om faktapromemoria

 

4

2017/18:FPM98 Förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu COM(2018) 231

TU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

5

COM(2018) 218 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 26 juli 2018

KU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Näringsutskottets betänkanden

 

6

Bet. 2017/18:NU19 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

46 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

7

Bet. 2017/18:NU20 Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor

 

8

Bet. 2017/18:NU21 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med synnedsättning eller annan läsnedsättning

 

 

Ärenden för debatt
avgörs torsdagen den 7 juni

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2017/18:SoU24 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

5 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

10

Bet. 2017/18:SoU27 Klassificering av nya psykoaktiva substanser

 

11

Bet. 2017/18:SoU28 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2017/18:FiU43 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

6 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

13

Bet. 2017/18:FiU44 Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

2 res. (S, MP, V)

14

Bet. 2017/18:FiU49 Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd

2 res. (M, SD, V, L, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.