Måndag den 11 juni 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:129

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:129

Måndagen den 11 juni 2018

Kl.

10.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet måndagen den 21 maj

 

 

Meddelande om statsministerns frågestund

 

2

Torsdagen den 14 juni kl. 14.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2017/18:562 av Jenny Petersson (M)
Unga vuxna med psykisk ohälsa

 

4

2017/18:563 av Jenny Petersson (M)
Oförsäkrade läkemedel

 

 

Anmälan om uteblivet svar på interpellation

 

5

2017/18:574 av Annika Qarlsson (C)
Winnet Sverige

 

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

6

Bet. 2017/18:UbU24 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2017

 

7

Bet. 2017/18:UbU29 Myndighetskapital vid universitet och högskolor

 

8

Bet. 2017/18:UbU33 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2017/18:CU38 Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ

 

10

Bet. 2017/18:CU31 Vattenmiljö och vattenkraft m.m.

17 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2017/18:TU17 Taxifrågor

8 res. (M, SD, C, L, KD)

12

Bet. 2017/18:TU19 En möjlighet till körkortslån

2 res. (SD, L)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2017/18:NU24 Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag

1 res. (M, C, L, KD)

14

Bet. 2017/18:NU25 Riksrevisionens rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

15

Bet. 2017/18:SfU23 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

6 res. (SD, V, L)

 

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 13 juni

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2017/18:SoU20 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

15 res. (M, SD, C, V, L, KD)

17

Bet. 2017/18:SoU35 Nationell läkemedelslista

 

18

Bet. 2017/18:SoU31 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2017/18:CU32 Fler bygglovsbefriade åtgärder

1 res. (L)

20

Bet. 2017/18:CU14 Modernare adoptionsregler

11 res. (M, SD, C, L, KD)

21

Bet. 2017/18:CU29 Ny paketreselag och ny resegarantilag

 

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2017/18:FöU14 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

4 res. (KD, -)

23

Bet. 2017/18:FöU15 Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering

1 res. (-)

24

Bet. 2017/18:FöU16 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

25

Bet. 2017/18:JuU30 En ny strafftidslag

3 res. (V)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.