Till innehåll på sidan

Fredag den 6 mars 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:83

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:83

Fredagen den 6 mars 2020

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 14 februari

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

2

Sultan Kayhan (S) som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 9 mars

 

 

Anmälan om ersättare för statsråd

 

3

Mattias Vepsä (S) som ersättare för statsrådet Anders Ygeman (S) fr.o.m. 9 mars 2020 t.o.m. den 26 september 2022

 

 

Avsägelse

 

4

Anne Oskarsson (SD) som suppleant i konstitutionsutskottet och trafikutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

5

Monika Lövgren (SD) som suppleant i konstitutionsutskottet, justitieutskottet och trafikutskottet t.o.m. den 28 februari 2021

 

6

Harald Hjalmarsson (M) som suppleant i kulturutskottet fr.o.m. den 9 mars t.o.m. den 21 juni

 

7

Jonas Andersson i Skellefteå (SD) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

8

2019/20:338 av Lars Adaktusson (KD)
Villkorat bistånd till fler länder

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

9

2019/20:FPM20 Meddelande om genomförande av EU:s verktygslåda för 5G-säkerhet COM(2020) 50

TU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

10

RiR 2020:5 Effektiviteten i förmedlingsverksamheten – förmedlarnas attityder och arbetssätt har betydelse

AU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Redogörelser

 

11

2019/20:RR2 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2019

FiU

12

2019/20:RR3 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2019

UbU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

13

2019/20:293 av Staffan Eklöf (SD)
Åtgärder mot almdöden

 

14

2019/20:315 av Jens Holm (V)
Information om klimatkrisen

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

15

2019/20:246 av Boriana Åberg (M)
Tillstånd för kamerabevakning

 

16

2019/20:316 av Thomas Morell (SD)
Barn och ungdomar som utsätts för grova brott

 

17

2019/20:340 av Fredrik Lindahl (SD)
Valsedelssystemet

 

18

2019/20:351 av Mikael Strandman (SD)
Hatbrott mot svenskar

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

19

2019/20:207 av Per Åsling (C)
Översyn av skattelagstiftningen

 

20

2019/20:210 av Fredrik Schulte (M)
Utnyttjandet av samordningsnummer

 

21

2019/20:213 av Hampus Hagman (KD)
Kemikalieskattens påverkan på den cirkulära ekonomin

 

22

2019/20:303 av Boriana Åberg (M)
Reseavdraget och skatt på drivmedel

 

23

2019/20:307 av Ulla Andersson (V)
RUT-avdragets effektivitet och fördelningseffekter

 

24

2019/20:308 av Tony Haddou (V)
Utökning av RUT-avdraget

 

25

2019/20:311 av Kjell Jansson (M)
Bränsle- och fordonsskatter

 

 

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

26

2019/20:353 av Gudrun Brunegård (KD)
Elever som blir kränkta för sin tro

 

 

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

27

2019/20:345 av Amineh Kakabaveh (-)
Jämställda löner

 

 

Statsrådet Lena Micko (S)

 

28

2019/20:305 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Ersättningsjobb i Kiruna

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.