Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Fredag den 24 mars 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:81

Kammarens föredragningslistor

2022/23:81

Fredagen den 24 mars 2023

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelser

 

1

Adrian Magnusson (S) som suppleant i trafikutskottet

 

2

Jamal El-Haj (S) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Jamal El-Haj (S) som suppleant i trafikutskottet

 

4

Adrian Magnusson (S) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

 

 

Meddelande om särskild debatt om hushållens ekonomi

 

5

Fredagen den 31 mars kl. 09.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

6

2022/23:246 av Jim Svensk Larm (S)
Möjlighet till arbete för fler med funktionsnedsättning

 

7

2022/23:257 av Serkan Köse (S)
Matchningsproblematik

 

8

2022/23:262 av Isak From (S)
Statens närvaro i hela landet

 

9

2022/23:264 av Mathias Tegnér (S)
Tioårsregelns funktion

 

10

2022/23:265 av Ida Ekeroth Clausson (S)
Möjligheter för Kronofogden att minska skuldsättningen i Sverige

 

11

2022/23:272 av Åsa Eriksson (S)
Åtgärder för att stärka kommunernas ekonomi

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

12

2022/23:FPM58 Översyn av CO2-krav för tunga fordon COM(2023) 88

MJU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

13

2022/23:86 Riksrevisionens rapport om åtgärder med anledning av trakasserier, hot och våld vid statliga myndigheter

FiU

 

EU-dokument

 

14

COM(2023) 94 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av gigabitnät för elektronisk kommunikation och om upphävande av direktiv 2014/61/EU (Gigabitinfrastrukturakten)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 maj 2023

TU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

15

2022/23:249 av Aylin Fazelian (S)
Lärares anmälningsplikt när det gäller papperslösa barn

 

 

Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

16

2022/23:251 av Tobias Andersson (SD)
Utformningen av gårdsförsäljningen

 

 

 

 

 

_________________________

 

Tillbaka till dokumentetTill toppen