Fredag den 24 mars 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:81

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2022/23:81

Fredagen den 24 mars 2023

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Adrian Magnusson (S) som suppleant i trafikutskottet

2

Jamal El-Haj (S) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

3

Jamal El-Haj (S) som suppleant i trafikutskottet

4

Adrian Magnusson (S) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Meddelande om särskild debatt om hushållens ekonomi

5

Fredagen den 31 mars kl. 09.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

6

2022/23:246 av Jim Svensk Larm (S)
Möjlighet till arbete för fler med funktionsnedsättning

7

2022/23:257 av Serkan Köse (S)
Matchningsproblematik

8

2022/23:262

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.