Till innehåll på sidan

Fredag den 22 september 2017

Kammarens föredragningslistor 2017/18:9

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:9

Fredagen den 22 september 2017

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelse

 

1

Adnan Dibrani (S) som ledamot i skatteutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Anna Johansson (S) som ledamot i skatteutskottet

 

3

ClasGöran Carlsson (S) som suppleant i civilutskottet

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

4

2017/18:1 Torsdagen den 14 september

JuU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

5

2017/18:17 Politisk information i skolan

UbU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

6

2016/17:548 av Pål Jonson (M)
Skyddet mot cyberangrepp

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.