Till innehåll på sidan

Fredag den 21 april 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:94

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:94

Fredagen den 21 april 2023

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 31 mars

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2022/23:FPM75 EU:s långsiktiga konkurrenskraft COM(2023) 168

NU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

3

RiR 2023:7 Tillit och kontroll – statlig bidragsgivning till civilsamhället

KrU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

4

2022/23:105 Skandinavisk luftfartspolitik

TU

5

2022/23:112 Ändrade transparensregler inom energibeskattningen

SkU

 

Redogörelse

 

6

2022/23:RR4 Riksrevisionens redogörelse för granskningen av Årsredovisning för staten 2022

FiU

 

Motion

 

 

med anledning av skr. 2022/23:81 Riksrevisionens rapport om miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling

 

7

2022/23:2374 av Janine Alm Ericson (MP)

FiU

 

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

8

2022/23:300 av Åsa Westlund (S)
Åtgärder mot utslagningen av elever

 

 

Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

9

2022/23:220 av Mattias Vepsä (S)
Sveriges beredskap mot högerextremism och hot mot rikets säkerhet

 

10

2022/23:238 av Per-Arne Håkansson (S)
Tillsyn av Polismyndigheten
2022/23:286 av Katja Nyberg (SD)
Inrättande av en oberoende kontrollfunktion

 

11

2022/23:222 av Anna Wallentheim (S)
Barnkonventionen och kriminalpolitiken

 

 

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

12

2022/23:269 av Lars Isacsson (S)
Den svenska industrins utveckling

 

 

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

13

2022/23:299 av Linnéa Wickman (S)
Felrapportering av fiskefångster

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.