Fredag den 17 november 2023

Kammarens föredragningslistor 2023/24:32

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2023/24:32

Fredagen den 17 november 2023

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 27 oktober

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2023/24:12 Torsdagen den 16 november

MJU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2023/24:150 av Jessica Rodén (S)
Arbetsmarknadsbegreppet i sjuk- och aktivitetsersättningen

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2023/24:30 Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv

4

2023/24:2769 av Andrea Andersson Tay m.fl. (V)

MJU

5

2023/24:2773 av Emma Nohrén

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.