Fredag den 17 juni 2016

Kammarens föredragningslistor 2015/16:122

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2015/16:122

Fredagen den 17 juni 2016

Kl.

09.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

1

Aktuell debatt om situationen i utsatta stadsdelar

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 27 maj

Avsägelser

3

Jabar Amin (MP) som ledamot i utbildningsutskottet fr.o.m. den 23 juni

4

Tina Acketoft (L) som suppleant i konstitutionsutskottet

5

Annika Lillemets (MP) som suppleant i utrikesutskottet, socialutskottet, kulturutskottet och i näringsutskottet fr.o.m. den 23 juni

Anmälan om kompletteringsval

6

Tina Acketoft (L) som ledamot i konstitutionsutskottet

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

7

2015/16:686

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.