Fredag den 16 december 2016

Kammarens föredragningslistor 2016/17:48

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2016/17:48

Fredagen den 16 december 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Ca 09.00

Votering

Avslutning

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Fråga om hänvisning av motion till utskott

Förslag

Motion 2016/17:3569 av Christer Nylander m.fl. (L)

1

Hjälpinsatser till civilbefolkningen i Aleppo (enligt 9 kap.
15 § riksdagsordningen med anledning av en händelse av större vikt)

Talmannen föreslår att motionen läggs till handlingarna utan hänvisning

Anmälan om ersättare

2

Rolf Åbjörnsson (KD) som ersättare fr.o.m. den 12 januari t.o.m. den 12 februari 2017 under Jakob Forssmeds (KD) ledighet

3

Linus Sköld (S) som ersättare fr.o.m. den 1 februari t.o.m. den 1

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.