stöd till svensk hästsport

Interpellation 2001/02:350 av Andersson, Sten (-)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-04-04
Anmäld
2002-04-09
Besvarad
2002-04-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 4 april

Interpellation 2001/02:350

av Sten Andersson (-) till finansminister Bosse Ringholm om stöd till svensk hästsport

ATG (AB Trav- och Galopp) har begärt få tillstånd att arrangera totalisatorspel internationellt. Detta har, enligt uppgift i medierna, nekats av regeringen, vilket är förvånansvärt mot bakgrund av den ytterst besvärliga ekonomiska situation svensk trav- och galoppsport befinner sig i!

Intresset för spel på hästar är mycket stort i Sverige. Varje lördag lämnas in runt 600 000 V 75-kuponger. Många av dessa har flera "delägare" vilket bevisar att medborgarnas intresse för spel på hästar är stort.

Tyvärr är ekonomin för hästägare, uppfödare och generellt sett aktiva inom sporten mycket negativ.

Avslaget på ATG:s begäran om att få arrangera totalisatorspel internationellt gör inte saken bättre och många undrar säkert om regeringen känner till vardagslivet inom svensk hästsport och vad hästsporten betyder för ett fullt ut levande Sverige.

Vilka åtgärder är finansministern beredd att vidta i syfte att stödja svensk hästsport?

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.