Till innehåll på sidan

Sommaraktiviteter för barn och unga

Interpellation 2022/23:343 av Lawen Redar (S)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2023-05-03
Överlämnad
2023-05-05
Anmäld
2023-05-09
Återtagen
2023-05-12
Sista svarsdatum
2023-05-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

Alla barn och unga har rätt till ett meningsfullt sommarlov. Men i år riskerar sommaren att blixtbelysa klyftorna i vårt samhälle. När kommunernas ekonomi är hårt belastade riskerar sommarlovsaktiviteter att ställas in, och samtidigt är det många familjer som ser sin egen hushållskassa gröpas ur av prisökningarna.

Vi socialdemokrater vill säkerställa att inga barn ska behöva gå hungriga eller aktivitetslösa i sommar. Det är illa nog i sig men riskerar i detta läge också att leda till ökad social utsatthet och oro. Vi vill se till att barnen får ett meningsfullt sommarlov i stället för att driva sysslolösa på gatorna, och i förlängningen riskera att hamna i de kriminella gängens klor.

Det är angeläget att fritidsaktiviteter, kolloverksamhet och andra insatser kan fortsätta under sommaren, trots att kostnadskrisen slår mot kommunerna.

I höstbudgeten stärkte vi statsanslagen till kommuner och regioner, och i vårbudgeten skjuter vi till 700 miljoner kronor för att kommunerna i egen regi, eller i samarbete med exempelvis idrottsföreningar, ska kunna arrangera meningsfulla aktiviteter för barn och unga i hela Sverige där lunch ska inkluderas. Stödet ska gå till hela landet men särskilt viktat mot de kommuner som har stora socioekonomiska utmaningar. För att ytterligare förstärka fritidsbankernas verksamhet, som bidrar till att hjälpa många familjer med idrottsutrustning, vill Socialdemokraterna skjuta till 50 miljoner kronor ytterligare redan 2023.

Med anledning av detta vill jag fråga kulturminister Parisa Liljestrand:

 

  1. Vad avser ministern att göra för att stärka barns och ungas tillgång till meningsfulla aktiviteter sommaren 2023?
  2. Hur ser ministern på risken att barn och unga hamnar i sysslolöshet under sommaren 2023? 

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.