Rysslands agerande mot Ukraina

Interpellation 2014/15:62 av Jan Björklund (FP)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2014-10-21
Överlämnad
2014-10-21
Anmäld
2014-10-22
Svarsdatum
2014-11-07
Sista svarsdatum
2014-11-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

 

Ryssland blir alltmer aggressivt och auktoritärt. Putins agerande mot Ukraina är mycket oroväckande. Inom loppet av ett halvår har Ryssland invaderat och annekterat en del av Ukraina. I efterdyningarna av annekteringen av Krim har Putin också understött de ryska separatisterna i sydöstra Ukraina med syfte att destabilisera landet ytterligare. Ryssland har kränkt Ukrainas territoriella integritet och självständighet. Den militära upprustningen som sker i Ryssland är ett hot mot alla länder i närområdet. Att säkerhetsläget försämrats i vår del av världen är uppenbart. De senaste dagarnas händelser med misstänkt militär underrättelseverksamhet i Stockholms skärgård är ytterligare ett tecken på detta.

Sverige har under Alliansens regeringstid varit en av de tydligaste försvararna av Ukrainas frihet. Att länderna inom Europeiska unionen står upp för Ukrainas rätt till självständighet är avgörande. Därför har Sverige drivit på för sanktioner mot Ryssland och för tydliga fördömanden av landets agerande. Ukraina är en del i Europa och ska vara välkommet in i den europeiska gemenskapen.

Det är oroväckande att företrädare för den nyvalda rödgröna regeringen före valet gjorde uttalanden om att EU provocerat fram konflikten i Ukraina genom att driva på för ett handelsavtal mellan EU och Ukraina. Utrikesministern svarade själv på frågan om EU har lärt sig en läxa efter turerna med handelsavtalet. Ministern svarade: Ja, problemet där var kanske en bristande analys av hur det hela skulle tas emot. (Ett handelsavtal) är ju inte bara en triumf för EU utan handlar också om att någon reagerar på andra sidan. Det här provocerade Ryssland. Och EU brast nog i analysen av det. 

Ukraina är ett suveränt land som självt bestämmer vilka handelsavtal det vill ingå.  Europeiska unionen ska självklart stå upp för Ukrainas rätt att välja väg oavsett om Ryssland bli provocerat eller inte.

Jag vill fråga utrikesministern om hon kvarstår vid uttalandet.

Debatt

(9 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2014/15:62, Rysslands agerande mot Ukraina

Interpellationsdebatt 2014/15:62

Webb-tv: Rysslands agerande mot Ukraina

Dokument från debatten

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.