Till innehåll på sidan

Riskutbildning för yrkestrafik?

Interpellation 2012/13:147 av Güclü Hedin, Roza (S)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2012-11-23
Anmäld
2012-11-27
Besvarad
2012-11-30
Sista svarsdatum
2012-12-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 23 november

Interpellation

2012/13:147 Riskutbildning för yrkestrafik

av Roza Güclü Hedin (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Det har i samtal med företrädare för landets trafikövningsplatser framkommit att man anser att en riskutbildning – halkkörning/kunskap om risker i trafiken – skulle ligga med som ett obligatorium för behörigheterna C och D.

I våra nordiska grannländer har sådan riskutbildning för C och D sedan många år tillbaka varit ett krav samt att man i Sverige 2008 införde samma krav för behörighet till motorcykelkörkort.

Min fråga är om statsrådet vill medverka till att en obligatorisk riskutbildning införs även för körkortsbehörigheterna C och D.

Debatt

(7 Anföranden)

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 15 Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Anf. 16 Roza Güclü Hedin (S)

Anf. 17 Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Anf. 18 Roza Güclü Hedin (S)

Anf. 19 Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Anf. 20 Roza Güclü Hedin (S)

Anf. 21 Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.