Nuonaffären

Interpellation 2012/13:510 av Damberg, Mikael (S)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-08-30
Anmäld
2013-09-05
Besvarad
2013-09-12
Sista svarsdatum
2013-09-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 30 augusti

Interpellation

2012/13:510 Nuonaffären

av Mikael Damberg (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Köpet av det holländska energibolaget Nuon för ca 97 miljarder kronor är den största kontantaffären i Sverige någonsin. Det var en prislapp som enligt flera bedömare var alldeles för hög. Näringsdepartementets tjänstemän hade redan varnat för att affären var nära 30 miljarder kronor för dyr och att köpet inte ens på tio års sikt skulle leva upp till Vattenfalls avkastningskrav.

Svenska Dagbladet har sedan avslöjat att bolaget var ännu dyrare än tidigare känt genom att Vattenfall tvingas betala ränta på resterande del av bolaget tills full betalning är gjord. Nya siffror som redovisas av Svenska Dagbladet visar dessutom att Nuon kan vara övervärderat med uppemot 70 miljarder kronor.

Svenska Dagbladet har också avslöjat hemliga avtal som låser Vattenfalls möjligheter att hantera sin ekonomiska situation. Man har förbundit sig att inte göra besparingar på Nuon – alltså på den del av bolagets verksamhet som går dåligt. I stället tvingas man till uppsägningar i Sverige.

Med tanke på Nuonaffärens storlek måste det ha varit en gemensam beredning i ärendet. Ingen styrelse eller enskilt statsråd kan rimligen göra sådana affärer utan att statsministern är informerad och att Statsrådsberedningen har godkänt affären i gemensam beredning.

När det gäller statsministerns vetskap om köpet har olika ministrar gett olika information. Den enda som nu äntligen kan bringa klarhet i vad som egentligen hände är statsministern själv.

Jag vill därför fråga statsminister Fredrik Reinfeldt:

Var statsministern informerad om Nuonaffären?

Kände statsministern till de varningar som förelåg inför Nuonaffären?

Varför godkände i så fall statsministern Nuonaffären?

Debatt

(12 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2012/13:510, Nuonaffären

Interpellationsdebatt 2012/13:510

Webb-tv: Nuonaffären

Dokument från debatten

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.