Norrbotniabanan

Interpellation 2022/23:133 av Åsa Karlsson (S)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2022-12-21
Överlämnad
2022-12-26
Anmäld
2023-01-13
Återtagen
2023-01-23
Sista svarsdatum
2023-01-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

När Alliansregeringen tillträdde 2006 var ett av de första besluten som fattades att avbryta planerna på byggandet av Botniabanans förlängning från Umeå till Luleå, Norrbotniabanan.
Den S-ledda regeringen som tillträdde 2014, lyfte återigen, så snart det var möjligt, in Norrbotniabanan i den nationella transportplanen, men fördröjningen är katastrofal med tanke på den gröna industriomställningen som nu sker i norra Sverige med ett enormt ökat behov av persontrafik för att klara av kompetensförsörjningen i Norr- och Västerbotten samt ett stort utökat behov av godstransporter.
Inför valet 2022 uttalande sig alla regeringspartierna plus samarbetspartiet SD positivt till att Norrbotniabanan ska byggas i dess helhet.
Med anledning av det anförda vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:
  Avser statsrådet att uppfylla de vallöften vad gäller att hela Norrbotniabanan ska byggas i sin helhet från Umeå till Luleå?

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.