Nordiskt ministerråd gällande infrastruktur

Interpellation 2022/23:134 av Åsa Karlsson (S)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2022-12-21
Överlämnad
2022-12-26
Anmäld
2023-01-13
Återtagen
2023-01-23
Sista svarsdatum
2023-01-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

 

Nordiska rådet har under många år engagerat sig för att de nordiska länderna ska förstärka samordningen inom infrastrukturen gällande transporter och gränshinder inom de nordiska länderna. Nordiska rådet är helt enigt om att en bättre koordinering är helt avgörande för att Norden ska nå målen för statsministrarnas vision 2030: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.
Visionen kräver att vi samordnar politiken mellan de nordiska länderna för att skapa hållbara transportlösningar till havs, på land och i luften. År 2018 enades Nordiska rådet om att lyfta fram vikten av att formalisera transportsamarbetet. Med en ny svensk regering är det ännu inte klart vad Sverige har för hållning.
Med anledning av det anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet att verka för inrättandet av ett nordiskt ministerråd inom infrastruktur?

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.