Till innehåll på sidan

Migrationsverkets rutiner

Interpellation 2002/03:36 av Enström, Karin (m)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-11-14
Anmäld
2002-11-14
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Svar fördröjt anmält
2002-11-26
Sista svarsdatum
2002-11-28
Besvarad
2002-11-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 14 november

Interpellation 2002/03:36

av Karin Enström (m) till statsrådet Jan O Karlsson om Migrationsverkets rutiner

Migrationsverket har ännu en gång hjälpt polisen att gripa en asylsökande som fått nej på sin begäran att stanna i Sverige. Nu gäller det en 23-årig man från Iran som hade kallats till en träff med en tjänsteman på Migrationsverket i Solna. 23-åringen borde ha informerats om att polis väntade vid besöket. Men så skedde inte. Ej heller hade ett förvarsbelut fattats för den asylsökande.

För ett år sedan uttalade sig Lena Häll Eriksson, generaldirektör för Migrationsverket, i ett pressmeddelande att "den gränslinje som finns mellan polisen och Migrationsverket måste bli tydligare". Riktlinjer har utarbetats för handläggarna om att verket har rätt att begära polishjälp @ men först när beslutet väl är fattat.

Enligt Migrationsverkets grundprinciper för återvändandearbetet "ska handräckning från polisen inte begäras förrän förvarsbeslutet har fattats, det vill säga polisen ska inte kallas in i förväg för att finnas på plats om ett delgivningssamtal skulle sluta i ett förvarsbeslut".

I Migrationsverkets uppdrag ingår att arbeta med självmant återvändande. En förutsättning för detta är öppenhet och förtroende i relationerna mellan Migrationsverket och den asylsökande.

Asylsökande måste kunna försäkra sig om att de utan risk kan besöka Migrationsverket. Det kan bli problem om verket inte uppfattas som trovärdigt av de asylsökande. Många sökande undrar om de utan risk kan komma till möten med verkets tjänsteman. Det är otillständigt att en person som söker asyl inte kan lita på om han eller hon kommer att bli gripen eller ej vid ett besök hos myndigheten.

Det finns brister i Migrationsverkets rutiner för hur asylärenden handläggs. För över ett år sedan utlovade verket att se över sina rutiner. Händelsen i förra veckan visar med all tydlighet att inget har hänt. Migrationsverket beklagar återigen att en incident har hänt.

1.Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förhindra liknande händelser?

2.Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Migrationsverkets förtroende inte permanent ska ta skada av det inträffade?

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.