Till innehåll på sidan

Krafttag mot utpressning

Interpellation 2006/07:296 av Enochson, Annelie (kd)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2007-02-06
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Anmäld
2007-02-13
Svar fördröjt anmält
2007-02-14
Sista svarsdatum
2007-02-26
Besvarad
2007-03-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 6 februari

Interpellation

2006/07:296 Krafttag mot utpressning

av Annelie Enochson (kd)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

För nästan tre år sedan blev krögarparet Garakoei för första gången utpressade av det av kriminella mc-gänget Bandidos. Då betalade de 140 000 kronor men när utpressarna ett år senare återvände kontaktade Garakoei polisen. Därefter har de hotats, fått sin bil uppbränd på annandag jul i fjol, och inte minst plågats av att deras utsatthet drabbar deras båda barn. I mer än två års tid har paret utsatts för mc-gänget Bandidos utpressningar och hot. Det har raserat deras privatliv och affärsverksamhet, men paret har vägrat att ge upp. Trots att Bandidos ledare Mehdi Seyyed och två andra iranier dömdes för utpressningen mot makarna Garakoei har hoten fortsatt.

Paret utsågs nyligen av tidningen Fokus till årets svenskar, en liten tröst i ett i övrigt stort mörker. Juryns motivering var att ”Masoud och Shahnaz Garakoei har agerat med exceptionellt civilkurage i en livsfarlig situation. De har med risk för egen säkerhet stått upp för grundläggande demokratiska värden, och för lag och rätt. Deras agerande kännetecknas av stort mod och hög integritet, och är en inspirerande förebild för andra.”

Fenomen att minoriteter i Sverige drabbas extra hårt då de utsätts av hot från kriminella grupper som oftast kontrolleras av landsmän, är ett växande problem i Sverige. Enligt tidningen Fokus har antalet anmälda fall som utsatts för utpressning och ocker de senaste tio åren mer än fördubblats, från 419 fall år 1995 till 1 177 fall år 2005. Mörkertalet är också stort och enligt vissa uppskattningar så är det så högt som att 80–90 procent av fallen saknas i statistiken. Denna accelererande brottsutvecklingen kan inte accepteras!

Med bakgrund av följande önskar jag fråga ansvarig minister:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stödja minoriteter i Sverige som utpressas av landsmän som leder eller ingår i kriminella organisationer?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stödja offer för utpressning?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förhindra att internationella brottssyndikat etablerar sig i Sverige?

Debatt

(0 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2006/07:296, Krafttag mot utpressning

Interpellationsdebatt 2006/07:296

Webb-tv: Krafttag mot utpressning

Dokument från debatten

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.