Till innehåll på sidan

Förbud mot industriellt framställt transfett

Interpellation 2012/13:498 av Ericson, Gunvor G (MP)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-06-27
Anmäld
2013-06-27
Besvarad
2013-08-22
Sista svarsdatum
2013-08-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 27 juni

Interpellation

2012/13:498 Förbud mot industriellt framställt transfett

av Gunvor G Ericson (MP)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Riksdagen beslutade för drygt två år sedan, den 17 mars 2011, att bifalla min motion om att Sverige bör följa det danska exemplet och förbjuda användningen av industriellt framställda transfetter i livsmedel.

I en stor välgjord amerikansk studie, WHI-OS, (Womens Health Initiative Observational Study), har doktor Ka He med kolleger analyserat data från en undersökning av 87 025 kvinnor i åldrarna 50–79. Kvinnorna var generellt vid god hälsa när studien inleddes. De fick svara på frågor om sin diet, hur ofta och i hur stora portioner de åt av 122 olika mattyper under tre månaders tid.

Resultatet av studien var att förekomsten av ischemisk stroke, hjärninfarkt, var 39 procent större bland de kvinnor som åt mest transfetter (6,1 gram per dag), än hos dem som åt minst (2,2 gram per dag). Studien bekräftar ytterligare riskerna med transfett.

I svar på en skriftlig fråga i juni 2011 hänvisar ministern till EU. Riksdagens beslut var dock att göra precis som EU-landet Danmark, det vill säga fatta beslut om nationella regler i avvaktan på gemensamma EU-regler.

Ministern anförde vidare: Jag bedömer att det är angeläget att främst eftersträva harmoniserade EU-regler. Skulle sådana dröja eller utfallet av förhandlingarna inte vara tillräckligt effektivt kommer jag dock att arbeta vidare nationellt med denna fråga.

Med anledning av att det nu gått över två år vill jag fråga ministern följande.

Kommer landsbygdsministern att vidta åtgärder så att riksdagens begäran snarast kan tillgodoses och att nationell lag kommer på plats i avvaktan på att EU förbjuder industriellt framställt transfett så som Danmark har gjort?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2012/13:498, Förbud mot industriellt framställt transfett

Interpellationsdebatt 2012/13:498

Webb-tv: Förbud mot industriellt framställt transfett

Dokument från debatten

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.