federalismen i irakiska Kurdistan

Interpellation 2000/01:360 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2001-04-04
Anmäld
2001-04-17
Besvarad
2001-05-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 3 april

Interpellation 2000/01:360

av Yvonne Ruwaida (mp) till utrikesminister Anna Lindh om federalismen i irakiska Kurdistan

För första gången i historien kunde kurderna fritt gå till valurnorna. Därefter bildades det kurdiska parlamentet. Ett av parlamentets första beslut var att deklarera sitt förhållande till Irak. Den 5 oktober 1992 proklamerade det kurdiska parlamentet federalismen som princip i relationerna till Irak. Under de nio år som har gått har flera institutioner bildats och en demokratisering av samhället har börjat.

På vilket sätt kommer den svenska regeringen att agera på den nationella och internationella arenan för att stödja kurderna i deras strävan att befästa federalismen i irakiska Kurdistan?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.