Till innehåll på sidan

Etablering av nyanlända

Interpellation 2013/14:86 av Larsson, Lars Mejern (S)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-11-06
Anmäld
2013-11-06
Besvarad
2013-11-19
Sista svarsdatum
2013-11-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 6 november

Interpellation

2013/14:86 Etablering av nyanlända

av Lars Mejern Larsson (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Frågan om boende för de nyanlända som kommer till Sverige har varit och är en problematisk fråga. Boendet har för många enskilda blivit ett problem och inneburit komplikationer för barnen. Det finns ett behov av att Migrationsverket ser över förutsättningarna för hur deras personal kan förbättra och utveckla sin samverkan med det lokala samhället under asylprocessen.

Ansvarsfördelningen för flyktingmottagandet är mycket skevt. Fler kommuner behöver ta ansvar än vad som sker i dagsläget för mottagandet. Det är viktigt att Migrationsverket har väl fungerande rutiner för etablering av nyanlända så att mottagandet kan ske på ett så bra sätt som möjligt. Det finns exempel som visar att det inte fungerar på ett tillfredsställande sätt i dagsläget.

I Filipstads och Storfors kommuner har ett stort antal platser upphandlats utan någon dialog med kommunerna, vilket har medfört brister i mottagandet vad gäller skolgång och barnomsorg. Kommunerna behöver få information på ett tidigt stadium för att kunna vara delaktiga och planera sina åtaganden på ett så bra sätt som möjligt.

Det spelar stor roll för etablering i jobb eller utbildning var och hur man bor under sin tid som asylsökande, hur länge man måste vänta på besked och hur barnen har det i den svenska skolan.

Rätten att söka asyl är en grundläggande mänsklig rättighet. Den utgår ifrån människors behov av skydd och deras fruktan för förföljelse. Sverige ses ofta som ett föredöme när det gäller att ge människor skydd. För att vi även i fortsättningen ska kunna vara det så behöver vi förbättra och utveckla vårt stöd.

Jag har följande fråga:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förbättra och utveckla samverkan mellan Migrationsverket och de mottagande kommunerna?

Debatt

(11 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2013/14:86, Etablering av nyanlända

Interpellationsdebatt 2013/14:86

Webb-tv: Etablering av nyanlända

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 41 Statsrådet Tobias Billström (M)

Anf. 42 Lars Mejern Larsson (S)

Anf. 43 Eva-Lena Jansson (S)

Anf. 44 Finn Bengtsson (M)

Anf. 45 Statsrådet Tobias Billström (M)

Anf. 46 Lars Mejern Larsson (S)

Anf. 47 Eva-Lena Jansson (S)

Anf. 48 Finn Bengtsson (M)

Anf. 49 Statsrådet Tobias Billström (M)

Anf. 50 Lars Mejern Larsson (S)

Anf. 51 Statsrådet Tobias Billström (M)

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.