Till innehåll på sidan

En utbyggnad av vägarna till Ullared

Interpellation 2017/18:561 av Michael Svensson (M)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2018-05-25
Överlämnad
2018-05-25
Anmäld
2018-05-28
Återtagen
2018-05-29
Sista svarsdatum
2018-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Väg 154 från Falkenberg och väg 153 från Varberg är vägar som båda leder till Ullared. Ytterligare gemensamt för väg 154 och 153 är att de är hårt belastade av såväl personbilar som tung trafik. Sträckorna är dessutom hårt olycksdrabbade. Vägarna går genom flera av Hallands samhällen.

Region Halland har att prioritera resurserna avseende länsvägarna men har naturligtvis begränsningar i resurserna.

Vi har ett ökat trafikflöde i Halland där länsvägarna 153 och 154 samt riksväg 41 är viktiga leder till och från kusten. I synnerhet väg 153, som får representera områdets avsaknad av prioritering i infrastruktursatsningar då den senaste större insatsen gjordes 1955 i form av asfaltering på sträckan Varberg–Rolfstorp. I området finns Sveriges största turistmål och handelscentrum, Gekås Ullared, som varje år ökar sitt besöksantal med 10 procent. Detta gör det till en av de större arbetsplatserna i regionen. I princip alla kommer till arbetet vägledes. Majoriteten på länsväg 153 eller 154, från Varberg eller Falkenberg.

Dessutom finns det tendenser till att flera av de stora företagen inom träindustrin koncentrerar sin verksamhet till Varberg och även expanderar kraftigt. Detta leder naturligtvis till ett ökat flöde av främst tunga transporter.

Fungerande infrastruktur är viktig för att våra samhällen ska kunna växa och jobben bli fler. Därför är det av yttersta vikt att regeringen påskyndar utbyggnaden av  dessa två vägar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Har regeringen för avsikt att påskynda utbyggnaden av dessa vägar, och när kommer detta i så fall att ske?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.