Till innehåll på sidan

Elstöd till personer med försörjningsstöd

Interpellation 2022/23:96 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2022-12-02
Överlämnad
2022-12-05
Återtagen
2022-12-05
Anmäld
2022-12-06
Sista svarsdatum
2023-01-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Just nu drabbar de höga elpriserna alla svenskar. Regeringspartierna lovade också i valrörelsen att ett högkostnadsskydd för el skulle finnas på plats den 1 november, i god tid före jul för att rädda hushållens ekonomi. Nu vet vi att det löftet inte kommer att hållas och att inte heller alla svenskar kommer att omfattas av stödet. Det som hittills presenterats innebär ett dråpslag inte minst mot alla hushåll och företag i Norrland som exkluderas från stödet.

Av regeringens promemoria framgår också att gruppen med försörjningsstöd i praktiken inte ska få del av stödet då det utbetalas på ett sätt som innebär att stödet avräknas från den enskildes försörjningsstöd. De människor som har allra sämst ekonomi, inte sällan barnfamiljer, kommer därför med regeringens politik inte att få någon ekonomisk lättnad. Tydligare än så kan knappast regeringens högerlutning tydliggöras. De med minst ska också få minst tillbaka – samtidigt som människor med stora villor, jacuzzi och eluppvärmt garage får ta del av regeringens elstöd fullt ut. 

För mig är det tydligt att den högerkonservativa regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna inte tar det ansvar man kan förvänta sig av en regering för att hålla ihop vårt land. Att de människor i vårt land som har de minsta marginalerna denna prövande vinter inte ska kunna ta del av högkostnadsskyddet för höga elpriser är både fel och cyniskt. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall: 

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder inom sitt ansvarsområde för att även folk med försörjningsstöd ska få ta del av elprisstödet inför en bister vinter, och vilka åtgärder rör det sig om i så fall?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.