Till innehåll på sidan

Dalhalla

Interpellation 2010/11:207 av Güclü Hedin, Roza (S)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2011-02-16
Anmäld
2011-02-16
Besvarad
2011-03-04
Sista svarsdatum
2011-03-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 16 februari

Interpellation

2010/11:207 Dalhalla

av Roza Güclü Hedin (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Stockholms kungliga opera är i behov av en omfattande renovering. Den antas påbörja i början på 2012. De renoveringar som kommer att göras är viktiga för arbetsmiljö, teknik och förnyelse. Runt om i Europa och i Sverige satsar man på operakonsten, man bygger till och nytt. Inom kulturen och operan har man ambitioner att tänka nytt och skapa nya upplevelser. Kungliga Operan har fått i uppdrag att komma med förslag till vad de ska göra och var under tiden som renoveringen pågår.

I Dalarna har vi Dalhalla. Dalhalla, eller Draggängarna som det hette förut, är namnet på ett kalkbrott där brytningen upphörde 1990. Platsen i sig är en upplevelse för öga och öra. Läget är idealiskt, långt borta från all bebyggelse och väl avskärmat mot störande buller från vägtrafik och industri. Genom Dalhalla har Sverige och Dalarna fått en förnämlig utomhusarena för opera. Utvecklingen har skett för varje år med samarbeten och gästspel från hela världen. Arenan har blivit ett känt begrepp utomlands och omnämns till exempel av Festspiele Magazin som en av världens främsta arenor för opera. Det är viktigt med kultur, och det är viktigt att hela Sverige får tillgång till kultur och upplevelser. Dalhalla är en erkänd arena som står för något nytt, unikt och annorlunda. Kungliga Operan borde kunna göra sin sommarproduktion i Dalhalla under de år som renoveringen pågår.

Är kulturministern beredd att stötta ett sådant initiativ att verka för att Kungliga Operan förlägger sin produktion i Dalhalla?

Debatt

(0 Anföranden)

Dokument från debatten

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.