Till innehåll på sidan

Arbetslösas aktivitet

Interpellation 2021/22:538 av Lars Beckman (M)

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2022-06-02
Överlämnad
2022-06-03
Anmäld
2022-06-07
Sista svarsdatum
2022-06-22
Inte besvarad
2022-06-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)

 

I en ort i södra Mellansverige sätter restaurangbranschen ihop en utbildning tillsammans med Arbetsförmedlingen för att ge arbetslösa personer jobb. Det är en fyra månaders utbildning med i princip garanti om jobb. 3 500 arbetslösa erbjuds utbildningen. Sex(!) personer anmäler sitt intresse för den utbildning som skulle leda till arbete, berättade företrädare för Visita på en branschträff nyligen med riksdagsledamöter.

Visita berättade vidare att det är många i branschen som nu söker arbetskraft över hela Sverige men tyvärr får väldigt få sökande. Ett exempel som gavs var att det finns cirka 16 000 lediga jobb anmälda till Arbetsförmedlingen, varav hälften är heltidsjobb och två tredjedelar är tillsvidareanställningar. Samtidigt finns det 15 000 inskrivna i HR-AK varav 6 790 i a-kassan och 8 081 i åtgärd. Uppenbarligen finns det stora matchningsproblem.

Gröna näringar signalerar om motsvarande problem att hitta arbetskraft trots att Sverige har bland den högsta arbetslösheten i EU.

I ett interpellationssvar om bristen på gröna näringar sa ministern:

”Både inom arbetslöshetsförsäkringen och i regelverket för ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser finns det sanktioner om den arbetssökande missköter sitt arbetssökande, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar sin arbetslöshet. Det krävs bland annat att den sökande aktivt söker lämpliga arbeten. Om sanktioner vid till exempel misskötsamhet blir aktuella vid upprepade tillfällen stängs den arbetssökande av från ersättningen i en stigande skala. Rätten till ersättning kan till slut upphöra helt.”

I en rapport från Arbetsförmedlingen som handlar om samverkan kring utbildningsplikt med kommuner och folkhögskolor redovisas hur många som har fått beslutade sanktioner med orsak ej sökt anvisad utbildning samt ej kontaktat eller besökt Arbetsförmedlingen enligt överenskommelse. Perioden gäller juli 2020 till och med augusti 2021 för personer som omfattas av utbildningsplikt.

Det är 14 kvinnor och 9 män som har fått en varning/avstängning avseende ej sökt anvisad utbildning. Motsvarande för varning/avstängning av ersättning ej kontakt/besökt Arbetsförmedlingen enligt överenskommelse är 237 kvinnor och 154 män.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark:

 

  1. Anser ministern att dagens kontrollsystem fungerar tillfredsställande?
  2. Vad avser ministern att göra för att få matchningen att fungera bättre på kort sikt?
  3. Avser ministern att vidta några åtgärder för att förändra bidragssystemen så att fler söker de lediga arbeten som finns?
  4. Vilka övriga åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att säkerställa att de personer som uppbär försörjningsstöd och a-kassa söker de lediga arbeten som finns?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.