Antagning till skolor

Interpellation 2021/22:500 av Roza Güclü Hedin (S)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2022-05-17
Överlämnad
2022-05-18
Anmäld
2022-05-19
Återtagen
2022-05-27
Sista svarsdatum
2022-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

 

För en tid sedan kom en forskningsstudie från Uppsala universitet som visade att personer med låg utbildning samt invandrarbakgrund diskrimineras i skolvalet.

Jonas Larsson Taghizadeh, forskare vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, gjorde en undersökning där fiktiva brev skickades till 3 430 grundskolor runt om i landet. Breven innehöll en förfrågan om plats på skolan och undertecknades med påhittade svenska respektive arabiskklingande namn. I brevet fanns även information med föräldrarnas yrke, undersköterska respektive tandläkare. De mer socioekonomiskt starka föräldrarna (och ofta svenskklingande namn) fick positiva svar med utförlig information om skolan och ett mer vänligt intryck som sannolikt ökade chanserna för dem att välja skolan. De mer socioekonomiskt svaga föräldrarna (med invandrarbakgrund) fick sällan lika positiva och välkomnande svar, vilket sannolikt hade inneburit att de skulle ha valt bort skolan. Resultaten och slutsatsen visar att socioekonomisk diskriminering är ett stort problem i skolvalet.

Det har även framkommit i Skolinspektionens rapport Fristående skolors mottagande och urval av elever till förskoleklass och grundskola att 24 av 30 skolor brister i arbetet med mottagande och urval. De brister som påtalas är till exempel att de använder fler urvalsgrunder än de har informerat om och att ansökningsformulären efterfrågar mer information än vad som behövs för mottagande och urval. Vanliga fel är till exempel att skolorna efterfrågar om eleven har ett annat modersmål, varför den sökande är intresserad av en plats på skolan och den sökande elevens behov av stöd.

Det är uppenbart att det finns stora brister i hur fristående aktörer inom skolväsendet hanterar antagning och urval till sina skolor och som innebär att inte alla barn ges en rättvis chans att välja skola.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Lina Axelsson Kihlblom:

 

Vad avser statsrådet att göra för att komma till rätta med de problem som finns med dagens skolvalssystem?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.