Till innehåll på sidan

A-kassa för företagare

Interpellation 2020/21:832 av Mats Green (M)

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad
2021-06-14
Överlämnad
2021-06-15
Anmäld
2021-06-16
Sista svarsdatum
2021-06-29
Inte besvarad
2021-06-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Krisen har slagit hårt mot landets småföretagare, inte minst i de branscher som i princip haft näringsförbud. För att underlätta för företagare som blivit arbetslösa i krisen har Moderaterna drivit fram tillfälliga förändringar i a-kassan för att den ska vara bättre anpassad till förutsättningarna under pandemin. Företagare kan nu göra vissa insatser inom sitt företag, till exempel marknadsföring, i syfte att snabbt kunna återuppta verksamheten när ekonomin öppnas upp.

De som blev arbetslösa när krisen bröt ut har nu, eller kommer snart att ha, förbrukat sin a-kassa. För att få fortsatt ersättning efter a-kassan krävs att personen anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin. För att kunna vara med i garantin kräver dock Arbetsförmedlingen att personen avvecklar sitt företag, vilket beror på det regelverk som regeringen beslutat om.

Nu när ekonomin håller på att öppnas upp och livet förhoppningsvis snart kan återgå till det normala är detta ett hårt slag för de här personerna – att tvingas avveckla den verksamhet som utgjorde deras försörjning före pandemin precis innan verksamheten kanske kan återgå till det normala.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

  1. Varför har ministern inte agerat för ett förändrat regelverk så att företagare inte tvingas avveckla sina bolag i detta skede av pandemin? 
  2. Hur kommer ministern nu att agera för att lösa situationen för de här företagarna?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.