Fredagen den 18 juni

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:49

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.

§ 1  Fråga om medgivande till deltagande på distans

Anf.  1  ORDFÖRANDEN:

Jag finner att nämnden medger deltagande på distans för ledamöter och tjänstepersoner.

§ 2  Utrikes frågor

Utrikesminister Ann Linde (deltar via Skype)
Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 10 maj 2021
Återrapport från informellt ministermöte den 27 maj 2021
Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 21 juni 2021

Anf.  2  ORDFÖRANDEN:

Välkomna till dagens EU-nämndssammanträde, och välkommen utrikesministern! Då inleder vi med återrapport från möte i rådet den 10 maj 2021 och återrapport från informellt videomöte mellan EU:s utrikesministrar den 18 maj 2021.

Anf.  3  Utrikesminister ANN LINDE (S):

Nämnden har

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.