Till innehåll på sidan

Onsdagen den 4 maj 2016

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:42

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.

DOC
PDF
PDF

§ 1  Utrikes frågor – handel

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor – handel den 15 december 2015

Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor – handel den 19 december 2015

Återrapport från informellt ministermöte den 2 februari 2016

Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor – handel den 13 maj 2016

Anf.  1  ORDFÖRANDEN:

Jag hälsar närings- och innovationsminister Mikael Damberg med medarbetare välkomna till EU-nämnden.

Finns det något att återrapportera muntligt från mötena den 15 december 2015 och den 19 december 2015 eller från det informella mötet den 2 februari utöver det vi har fått skriftligt?

Anf.  2  Närings- och

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.