Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Betänkande 2012/13:SoU20

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
22 maj 2013

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Ny lag om hälso- och sjukvård till personer i Sverige utan tillstånd (SoU20)

En ny lag ska reglera landstingens skyldighet att erbjuda personer som vistas i Sverige utan tillstånd hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Beslutet innebär att landstingen ska vara skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande. Det innebär vård som inte kan anstå inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning. Landstingen får dessutom möjlighet att erbjuda vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, upp till samma nivå som för bosatta.

Landstingen ska erbjuda barn som vistas i landet utan tillstånd samma vård som bosatta och asylsökande barn. Det innebär subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2013.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2013-05-02
Trycklov till Gotab och webb: 2013-05-16
Trycklov: 2013-05-16
Justering: 2013-05-16
Reservationer: 6
Betänkande 2012/13:SoU20

Alla beredningar i utskottet

2013-05-02

Ny lag om hälso- och sjukvård till personer i Sverige utan tillstånd (SoU20)

En ny lag ska reglera landstingens skyldighet att erbjuda personer som vistas i Sverige utan tillstånd hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Förslaget innebär att landstingen ska vara skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande. Det innebär vård som inte kan anstå inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning. Landstingen får dessutom möjlighet att erbjuda vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, upp till samma nivå som för bosatta.

Landstingen ska erbjuda barn som vistas i landet utan tillstånd samma vård som bosatta och asylsökande barn. Det innebär subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2013.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2013-05-22

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2013-05-22
Förslagspunkter: 5, Acklamationer: 1, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Avslag på propositionen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2012/13:So11 av Per Ramhorn (SD).
  • Reservation 1 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1020010
  M102005
  MP24001
  FP21003
  C21002
  SD02000
  KD16003
  V17002
  Totalt30320026
  Ledamöternas röster
 2. Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1) lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd,
  2) lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
  3) lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),
  4) lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),
  5) lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:109 punkterna 1-5 och avslår motionerna
  2012/13:So10 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 1 och
  2012/13:So12 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 2 (S)
  • Reservation 3 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1110010
  M102005
  MP24001
  FP20004
  C21002
  SD00200
  KD16003
  V01702
  Totalt1841812027
  Ledamöternas röster
 3. Uppgiftsskyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2012/13:So12 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 3.
  • Reservation 4 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1020010
  M102005
  MP24001
  FP21003
  C21002
  SD00200
  KD16003
  V01702
  Totalt286172026
  Ledamöternas röster
 4. Riktlinjer om vård för papperslösa

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2012/13:So10 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 2.
  • Reservation 5 (S)
 5. Uppföljning och utvärdering av den nya lagen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2012/13:So10 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 3.
  • Reservation 6 (S)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0102010
  M101006
  MP24001
  FP21003
  C21002
  SD00200
  KD16003
  V00172
  Totalt1831023727
  Ledamöternas röster