Till innehåll på sidan

FAC, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EE019

DOCX

EU-nämnden

Möte i Europeiska unionens råd för utrikesfrågor

20 mars 2023

Preliminär dagordning

Kommenterad dagordning

Godkännande av dagordningen

(ev.) Godkännande av A-punkter
a) Icke lagstiftande verksamhet
b) Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

Aktuella frågor

Rysslands aggression mot Ukraina
- Diskussion

Tunisien
- Diskussion

Övriga frågor

Den strategiska kompassen: genomförande
- Diskussion

EU-stöd till Ukraina
-Diskussion